niedziela, 11 stycznia 2015

Być (miastem) albo nie być? Oto jest pytanie.Pytanie o sens bycia miastem jest częste wśród władz oraz mieszkańców dużych wsi. Co daje bycie miastem? Co zmieniło by się na gorsze? Czy warto? Jest wiele mitów na temat praw miejskich. Często ludzi boją się zmiany statutu. A inni chcą mieszkać w mieście bez zmiany adresu.
1.      Status miasta
Prawa miejskie, które były kluczowe w średniowieczu, teraz mają mniejsze znaczenie. W XXI wieku można żyć w mieście jak na wsi i na wsi jak w mieście. Obecnie status miasta ma głównie charakter prestiżowy lub nawet symboliczny. Status miasta może jednak pomóc przyciągnąć nowych inwestorów albo turystów (chociaż tych drugich może również odpychać).
Procedura nadania statusu miasta jest procedurą mocno uznaniową. Co ciekawe gdyby ściśle przestrzegać wytyczne problem z otrzymaniem statusu miasta miałby… Gdańsk (brak ściśle określonego centrum, elementy typowo wiejskie na Olszynce i Kokoszkach). Z tego względu do wytycznych należy podejść z umiarem. Każda z wytycznych może zostać pominięta jeżeli inne wytyczne spowodują, że miejscowość powinna być miastem. W praktyce wola społeczności lokalnej oraz władz gminy jest najważniejsza.
2.      Zyski
Najważniejszym zyskiem jest prestiż. Status miasta powoduje, że małe miasto jest lepiej postrzegane niż duża wieś. Miastom, nawet tym małym, łatwiej negocjować w sprawie lokalizacji inwestycji lub uzyskania połączenia komunikacyjnego (np. kolejowego). Władze miejskie mogą również łatwiej szukać miast partnerskich, chociaż to ma głównie znaczenie prestiżowe.
Tylko nieliczne akty prawne rozróżniają miasta i wsie. Co istotne większość jest korzystniejsza dla miast. Bodajże najważniejszym przywilejem miasta jest brak procedury odrolnienia, która bywa uciążliwa.
Miasta mogą korzystać z funduszy przeznaczonych na rozbudowę infrastruktury miejskiej.
3.      Straty
Najpoważniejszą stratą związaną ze zmianą statusu na miejski jest brak możliwości korzystania z… funduszy przeznaczonych na rozwój wsi. Chociaż nadal mogą z nich korzystać pozostałe miejscowości w gminie miejsko-wiejskiej.
Kolejnym kosztem (jednorazowym) jest zmiana pieczątek, wizytówek, folderów reklamowych itd.
Wbrew pozorem po otrzymaniu statusu miasta nie rosną podatki. Jednakże to, że podatki w miastach są z reguły wyższe niż na wsi jest już prawdą. Aczkolwiek przeważnie na ma tu znaczenia sam statut miasta a aktywność włodarzy, którzy więcej inwestują.
4.      Podsumowanie
Podsumowując. Różnica pomiędzy miastem i wsią obecnie jest niewielka. Praktycznie pozostaje kwestia prestiżu bycia małym miastem. Z tego względu na tytułowe pytanie tak trudno jest odpowiedzieć. W praktyce to mieszkańcy muszą zdecydować czy wolą mieć wójta czy burmistrza. I właściwie tyle obecnie zmienia nadanie statusu miasta.
Źródła
Ustawa z 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych Dz.U. z 2003 r. nr 166, poz. 1612; ostatnia zmiana Dz.U. z 2005 r. nr 17, poz. 141
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591; ostatnia zmiana Dz.U. z 2008 r. nr 180, poz. 1111
http://prawodlasamorzadu.pl/2014.07.21-jak-zostac-miastem-cz.-i.html&strona=1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz